Firemní bubnování a teambuilding


Od rytmu srdce přes rytmus bubnu dokáže hudba po statisíce let lidi spojovat a obohacovat.

Hudba a rytmus je mocná síla společenské soudržnosti.

Slova, rytmus a hudba dokáží lidi přivést k činům.

Vyzkoušejte sílu bubnu a rytmu u Vás ve firmě.

Společný zážitek dokáže vnést nový rytmus a nadšení do Vaší firmy.

V mnoha kulturách sloužila hudba ke společnému sladění a synchronizaci. Dnes opět znovuobjevujeme sílu rytmu, sílu hudby, která dokáže probudit odvahu, motivaci a zapálení se pro společnou věc.

Bubnování zvládne opravdu každý a přinese do vaší firmy neopakovatelný a cenný zážitek.

Bubnování na středních školách a druhých stupních základních škol

Hra na buben je člověku vlastní už téměř od narození, už jako malí bereme do rukou různé předměty a boucháme s nimi o sebe ( vzpomeňme například vařečky a hrnce, nebo skleničky a lžičky )

V dnešní době se z nás však stávají spíše pasivní posluchači než aktivní hudebníci. Jakoby hra na hudební nástroj a zpěv byly určeny jen pro vyvolené – což nekoresponduje s našimi kořeny a historií.

Proto si projekt Bubnování v kruhu jako jeden z cílů vytyčil ukázat, jak prospěšné, krásné a obohacující je zahrát si sám. Soustředíme se na to, že náš program není pasivní, nejsou diváci a posluchači, ale všichni zúčastnění dostanou možnost hrát na buben a pocítit tak jeho kouzlo doslova na vlastní kůži.

Vytvoříme několik jednotlivých rytmů, polyrytmů a žáci nebo studenti tak budou moci zažít a poznat, že nemáme k hudebnímu nástroji daleko a že rytmus v těle máme každý.

V kruhu utvoříme jednoduchou komunikaci mezi sebou navzájem a ukážem jak prospěšná je pro člověka hra na hudební nástroj a jak jsme tím v přírodě vyjímečí.

Bubnování ve skupině podporuje týmového ducha. Jeden druhému si je oporou a všichni se podílejí na společné věci.

Ukážeme, že hudba a rytmus je zábava, ale také mocná síla společenské soudržnosti.

Jedná se o originální, aktivní, hudební a výchovný program s prvky muzikoterapie.

Doba programu: 45 minut ( vyučovací hodina )

Prostory: třída, herna, tělocvična

Počet účastníků: do 40 žáků, studentů

Děláme více programů během jednoho dne – podle vašeho rozvrhu.