Bubnování s rodiči i dětmi


 
Odpolední, jednodenní, víkendové

Program zaměřený na spolupráci dětí a rodičů, kde je společným jmenovatelem buben.

Pomocí jednoduchých cvičení si rodiče i děti vyzkouší novou formu spolupráce, tvořivosti a zábavy.

Program je pružný a reaguje na náladu kolektivu.

Krom bubnování jsou zde zapojeny i tanečky a hlasový projev.

Tento program je vhodný pro rodiče s dětmi od 3 let.

Možno udělat jako zpestření jakéhokoliv programu rodičů s dětmi.